کــتابخـانــه انجمن

Iran ASC Bibliothèque 

از خرابه‌های شهرهای باستانی سومریان چنین برمی‌آید که سومریان در حدود ۲۷۰۰سال قبل از میلادمسیح کتابخانه‌های شخصی، مذهبی و دولتی بر پا کرده بودند، مشهور است که کتابخانه «تلو» مجموعه‌ای متجاوز از ۳۰۰۰۰لوحه گلین داشته‌است، تمدن سومریان از ۳۵۰۰سال پیش از میلاد  پا گرفت و در عهد طلایی «اور» شکوفا شد ادامه مطلب